Seminarium Duchacze

          Dnia 11 kwietnia w Kościele Rektorskim święcenia kapłańskie z rąk JE ks. bpa Antoniego Pacyfika Dydycza OFMCap przyjął diakon ze Zgromadzenia Ducha Świętego - Jarosław Kęska CSSp. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ojcu Neoprezbiterze, wypraszając mu potrzebne łaski w przyszłej pracy misyjnej na senegalskiej ziemi. Zdjęcia z Mszy Świętej w galerii.