Seminarium Duchacze

      Wielki Tydzień już się rozpoczął. Wspominamy Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa. W tym szczególnym czasie przybędą do naszego seminarium z różnych krajów europejskich klerycy - profesi, czyli ci, którzy złożyli śluby czasowe: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Są to młodzi duchacze, którzy odbywają formację w Europie, ale większość z nich pochodzi z różnych stron świata, głównie z Afryki. Młodzi duchacze uczestniczyć będą w różnych wykładach, integrować się będą z klerykami i braćmi formacji początkowej, spotkają się z młodzieżą gromadzącą się przy naszym kościele, zwiedzać będą Bydgoszcz, a przede wszystkim przeżywać będą wspólnie najważniejsze dni dla wszystkich chrześcijan jakimi są Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.

 

 

      Zgromadzenie Ducha Świętego jest wspólnotą międzynarodową, dlatego bardzo się cieszymy, że w tym roku Święta będziemy obchodzić w towarzystwie naszych zagranicznych współbraci. Kto wie, może spotkamy się kiedyś na placówce misyjnej i wspominać będziemy ten czas?

     Prosimy o modlitwę o jak najlepsze przeżycie tego spotkania dla młodych duchaczy.

      Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do uczestnictwa w Triduum Psachalnym w naszym Kościele Rektorskim. Życzymy również jak najpiękniejszego przeżycia tego Święta trwającego trzy dni.

 

o. dr Marek Walkusz CSSp

kl. Kamil Bejgier