Seminarium Duchacze

Mszą świętą pod przewodnictwem prowincjała o. Marka Myślińskiego w poniedziałek 16 października 2016 o godz. 19.00, wspólnie z Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Bydgoskiej, zainaugurowaliśmy trwający już nowy rok akademicki.

Główne zaś uroczystości inauguracyjne wspomnianych seminariów odbędą się wspólnie z Prymasowskim Instytutem Kultury Chrześcijańskiej Mszą świętą w bydgoskiej katedrze pod przewodnictwem księdza biskupa Jana Tyrawy 28 października o godz. 12.00. Wykład inauguracyjny wygłosi ks. dr Marcin Jiers nt.: Ludzie Kościoła – między wolnością a posłuszeństwem.