Seminarium Duchacze

          Dzień 8 września, gdy wspominamy Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, w Prowincji Polskiej tradycyjnie związany jest ze składaniem oraz odnawianiem profesji zakonnej.

                Podczas wieczornej Mszy Świętej współbrat Jarosław Kęska CSSp złożył na ręce ojca prowincjała Dariusza W. Andrzejewskiego CSSp wieczystą profesję zakonną, czyli zobowiązał się na całe życie podążać za Chrystusem czystym, ubogim i posłusznym w Zgromadzeniu Ducha Świętego pod opieką Niepokalanego Serca Maryi.

                 9 września,  w dzień jubileuszu 150. rocznicy śmierci bł. o. Jakuba Lavala, z rąk JE Andrzeja Franciszka Dziuby, biskupa łowickiego kl. Jarosław otrzymał święcenia diakonatu. Jako diakon będzie pomagał biskupom i prezbiterom, będzie mógł także odczytywać Ewangelię, głosić kazania, błogosławić związki małżeńskie oraz sprawować liturgię pogrzebową.
            Prosimy o modlitwę w intencji neodiakona, aby Bóg wspierał go w tym do czego go powołał.

 

kl. Jakub Robazel CSSp