Seminarium Duchacze

         Wieczorem w Wielki Czwartek sprawuje się Mszę Wieczerzy Pańskiej na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy jaką Jezus spożywał ze swoimi uczniami przed śmiercią. W naszym Kościele Rektorskim zgromadziliśmy się o godzinie 19:00 aby tą Mszą uroczyście rozpocząć Triduum Paschalne. Liturgia tego dnia przypomina nam ustanowienie przez Jezusa sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa.

       W homilii o. Prowincjał zaznaczył potrzebę Chleba Eucharystycznego w codziennym życiu, wskazał też na wielką radość, którą w nie wnosi. W refleksji nad kapłaństwem dodał, że Kapłani otrzymali od Jezusa Chrystusa władzę sprawowania Najświętszej Ofiary, aby każdy godny człowiek mógł karmić się ciałem i krwią naszego Zbawcy Jezusa Chrystusa. Szczególnym elementem podczas dzisiejszej Eucharystii był obrzęd obmycia nóg, który jest wykonywany na pamiątkę obywania nóg Apostołom przez Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy.

      W bydgoskiej Katedrze nasza wspólnota seminaryjna uczestniczyła dzisiaj o godzinie 10:00 w sprawowanej przez JE ks. bpa Jana Tyrawę Mszy Krzyżma. Podczas tej mszy ks. biskup pobłogosławił olej chorych, który jest używany podczas sakramentu Namaszczenia, olej katechumenów, którego używa się w trakcie przygotowania katechumenów do chrztu oraz olej krzyżma, którym namaszcza się podczas udzielania sakramentów chrztu, kapłaństwa i bierzmowania a także do konsekracji ołtarzy i kościołów.

       Pamiętajmy w dzisiejszym dniu o kapłanach, za których powinniśmy się modlić aby gorliwie naśladowali Chrystusa i potrafili Go przekazać drugiemu człowiekowi. Nie zapomnijmy również o tych, którzy przygotowują się przyjęcia tego wielkiego daru jakim jest kapłaństwo, szczególnie odbywających formację w naszym Seminarium. Zdjęcia z Mszy Krzyżma oraz Mszy Wieczerzy Pańskiej dostępne w galerii.

 

kl. Rafał Kukliński