Życzenia Wielkanocne

 

Alleluja! Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!

Niechaj światło poranka wielkanocnego rozproszy mroki naszych lęków i obaw o jutro, ponieważ dziś należy do Chrystusa, a my do Niego. On napełnia nasze serca wiarą, nadzieją i miłością. Wyjdźmy za Nim z naszych grobów, a nie powracajmy do nich.

Obfitych Łask i Błogosławieństw od Chrystusa Zmartwychwstałego oraz pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych życzy wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego Zgromadzenia Ducha Świętego.