21 Kapituła Generalna Zgromadzenia Ducha Świętego

Aktualnie trwa Kapituła Generalna Zgromadzenia Ducha Świętego. Delegaci ze wszystkich stron świata przybyli do Bagamoyo w Tanzanii gdzie obradują będą w dniach od 3 do24 października 2021 roku. Dokonają też wyboru nowego Przełożonego Generalnego. Obecny o. John Fogarty, zakończył ośmioletnią kadencję. Przedstawicielem naszej wspólnoty w Bagamoyo jest o. Marek Myśliński ? prowincjał.

Obecnie misyjne Zgromadzenie Ducha Świętego liczy 2600 członków i pracuje w 55 krajach świata.
Zdecydowaną większość stanowią współbracia z Afryki.

(cytat za www.duchacze.pl)