Seminarium Duchacze

            Dnia 21 listopada 2015 roku w Auli Wyższego Misyjnego Seminarium Duchownego Zgromadzenia Ducha Świętego miało miejsce jedno z ważnych wydarzeń w kończącym się powoli Roku Życia Konsekrowanego. Mszą Świętą, której przewodniczył diecezjalny referent ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego ks. Karol Hołubicki CM rozpoczęliśmy Sympozjum, którego tematem było: „Świadectwa osób konsekrowanych z terenów Diecezji Bydgoskiej”.

 

  

     

 

     Pierwszej sesji sympozjum przewodniczył były Prowincjał Zgromadzenia Ducha Świętego – o. Grzegorz Kosielski CSSp. Jako pierwszy swój wykład zaprezentował ks. dr Marcin Puziak, który jest Rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej. W swoim wystąpieniu przypomniał nam udział życia konsekrowanego w dziedzictwie duchowym naszej diecezji. Zadziwiający jest wkład i piękne tradycje w życiu Kościoła naszej diecezji, które dały różne zakony wspomniane przez Księdza Rektora. Następnie swój wykład wygłosił gość z Krakowa – ks. prof. dr hab. Józef Krzywda ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Św. Wincentego a’Paulo. Opowiedział nam o formacji indywidualnej, wspólnotowej i apostolskiej instytutów życia konsekrowanego na przykładzie między innymi nauczania św. Jana Pawła II. Kolejnym prelegentem był salezjanin ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB, który przypomniał o ciekawej osobie księdza Wiktora Grabelskiego SDB – wychowawcy pierwszych polskich „Synów księdza Bosko”, w tym wielkiego patriotycznego prymasa ze Śląska – sł. Bożego kardynała Augusta Hlonda SDB. Ostatnim wykładem w pierwszej sesji wygłosiła siostra mgr Maria Kaźmierczak ZSAPU ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek. W swoim wystąpieniu przybliżyła postać błogosławionej siostry Bernardyny Jabłońskiej, jako wiernej uczennicy i naśladowczyni św. brata Alberta Chmielowskiego, założycielki żeńskiej gałęzi zakonu założonego przez tego wielkiego zakonnika, który nawoływał, aby być dobrym jak chleb i swoim życiem, w pomaganiu ubogim to pokazywał.

    Po przerwie rozpoczęła się druga sesja sympozjum. O jej prowadzenie poproszono ks. prof. dr. hab. Józefa Krzywdę CM, który chętnie podjął to zadanie. Pierwszy wykład wygłosił o. Grzegorz Kosielski CSSp, który zaprezentował słuchaczom założycieli Polskiej Prowincji Zgromadzenia Ducha Świętego. Nawiązał również do historii całego Zgromadzenia i jej wpływu na powstanie Polskiej Prowincji. Szczególny akcent postawił wypowiadając się o duchaczach pochodzących z terenów polskich sprzed 1925 roku. Warto podkreślić, że pierwszym duchaczem z polskimi korzeniami był o. Józef Jaworski CSSp pochodzący ze Śląska. Drugim prelegentem była pani, która przybliżyła nam rolę i znaczenie osób konsekrowanych w instytutach świeckich na przykładzie Doktor Oli, czyli Aleksandry Gabrysiak. Była to osoba, która przez całe swoje życie służyła drugiemu człowiekowi. Była lekarzem i pomagała wszystkim ludziom, którzy potrzebowali pomocy. Została zamordowana przez swojego podopiecznego wraz z zaadaptowaną córką. Obecnie tra jej proces beatyfikacyjny. Ostatni wykład drugiej sesji jak i całego sympozjum wygłosiła s. mgr Maria Faustyna Swędzikiewicz OCPA. Siostra Maria przedstawiła osobę pierwszej polskiej klaryski od Wieczystej Adoracji Sługi Bożej Matki Marii od Krzyża (Ludwiki Morawskiej). W referacie nie zabrakło również przypomnienia jak ważną rolę w Kościele pełnią zakony klauzurowe. Ich poświęcenie się modlitwie daje ogromne owoce.

    Sympozjum to przybliżyło nam różne formy życia konsekrowanego. Mogliśmy ubogacić się wartością tego życia, do której my również dążymy. Módlmy się o nowe powołania zakonne i misyjne aby nigdy nie brakowało robotników na Pańskim żniwie. Zapraszamy do galerii zdjęć.

kl. Michał Gołata

kl. Rafał Kukliński