Do czego jestem powołany?

            Jezus woła. Czy słyszysz Jego głos?

            Jezus rzekł do nich: "Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi" (Mk 1, 17)

        Lubimy od czasu do czasu myślami wybiegać w przyszłość. Usiłujemy wtedy odpowiedzieć sobie na podstawowe pytania:
- co chciałbym w życiu robić?
- kim chciałbym być?
- kim będę?

           Niektórzy odkrywają wówczas w sobie wewnętrzne przekonanie, że Ktoś wzywa ich do realizacji specjalnego zadania, określonej misji. Zdarza się, że na początku nie można dobrze rozpoznać tego głosu. Z upływem czasu jednak Jezus wzywa człowieka, aby odważnie wypłynął na głębię - pomimo strachu i braku gwarancji, że wszystko dobrze się ułoży. Jeżeli przyjmuje się taką inicjatywę Boga w postawie wiary i pragnie się pójść proponowaną przez Niego drogą, wówczas, po pewnej refleksji często dojrzewa się do życia zakonnego. Człowiek staje przed klasztorną furtą, świadomy swoich słabości pragnie naśladować Chrystusa ubogiego, czystego i posłusznego. Bóg, dając powołanie, wyposaża również w siły, które pomogą je wypełnić. Jeśli tylko odpowiesz z radością na głos Pana i wykonasz pierwszy krok, On dopełni reszty.