Modlitwy

        O Najświętszy, godny uwielbienia Duchu mojego Jezusa, pozwól mi słuchać Twego słodkiego głosu. Umocnij duszę moją Twoim słodkim tchnieniem. O Duchu Boży, chciałbym być wobec Ciebie lekkim piórkiem, aby tchnienie Twoje mogło mnie unosić według woli Twojej bez najmniejszego oporu z mojej strony.                                                               

            Ojciec Franciszek Libermann

 

Modlitwa o rozeznanie powołania

 

Twe ręce mnie uczyniły
i kształt mi nadały.
Udziel mi daru wdzięczności
za to, że mnie stworzyłeś.
Jezu, Synu Boży,
Daj mi usłyszeć Twój głos wzywający do budowania Twojego Królestwa miłości.
Duchu Święty,
udziel mi daru poznania
tej formy życia w Kościele,
do jakiej mnie powołujesz
i wzbudź we mnie gotowość wypełnienia Twej woli. Amen.
Maryjo,
naucz mnie mówić "tak,
Bogu na chwałę
i na pożytek bliźnim.
Przez Twoje
Niepokalane Serce,
uważnie słuchające
Słowa Boga,
składam moją prośbę.

   ****

Modlitwa o powołania misyjne

 

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu nasz i całego świata,
wejrzyj łaskawie na tę wielką część ludzkości,
która dotąd jeszcze nie jest w pełni Ludem Bożym.
Panie Jezu Chryste, Zbawicielu nasz i całego świata,
wejrzyj łaskawie na tę wielką część ludzkości,
która dotąd jeszcze nie jest w pełni Ludem Bożym.
Spraw, prosimy, aby "mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło" (Mt 4, 16),
aby przybliżyło się Królestwo Boże do tych, którzy są pogrążeni w mrokach niewiary.
Zlituj się, o Panie, nad tymi, którzy Cię jeszcze nie znają,
nie wierzą w Ciebie i nie korzystają z owoców Twojego Odkupienia.
Boski Założycielu Kościoła, prosimy Cię:pomnażaj robotników na terenach misyjnych, a wszystkich wierzących w Ciebie skłoń do ofiarnej współpracy z nimi.
Dozwól, błagamy, by żarliwość apostolską i zapał misyjny
ożywiały całe Mistyczne Ciało Twoje.

                                                                         ****

 

Przybądź, Duchu Święty,
Przybądź, wieczna radości,
Przybądź Ty, który pragnąłeś i pragniesz mojej duszy,
Przybądź Ty sam, do mnie samego.
Przecież widzisz, jestem sam.
Przybądź, który mnie ze wszystkiego ogołociłeś
I uczyniłeś samotnym na tym świecie.
Przybądź Duchu, Ty, który mi dajesz pragnąć Ciebie,
Ty niedostępny, który sam stałeś się we mnie pragnieniem.
Przybądź, moje tchnienie i moje życie.
Przybądź, pocieszenie mojej duszy.
Przybądź, moja radości i moja chwało.
Przybądź, moja nieustanna rozkoszy.
Przybądź Duchu, Ty, który mi dajesz pragnąć Ciebie,
Ty niedostępny, który sam stałeś się we mnie pragnieniem.