Seminarium Duchacze

Jakiś czas temu w naszym seminarium, z inicjatywy jednego z kleryków powstał pomysł dołączenia do inicjatywy, powstałej w Toruniu, a rozszerzonej już na wiele miast, a mianowicie Męskich Plutonów Różańca. Inicjatywa ta stawia sobie za cel walkę o Kościół, rodzinę oraz męstwo i odwagę. Orężem w tej walce jest Różaniec.

 

  Pomysł założenia Męskich Plutonów Różańca powstał w 2012 r. przy wspólnocie modlitewnej Lew Judy w Toruniu. W skład jednego Plutonu wchodzi 21 mężczyzn. Każdy z nich codziennie odmawia dziesiątkę różańca. Każdy na jeden miesiąc przydzieloną ma stałą jedną część którejś z tajemnic. Dwudziesta pierwsza osoba stanowi tzw. zabezpieczenie, w razie gdyby jeden z nas nie mógł lub też gdyby zapomniał odmówić swojej cząstki. Męskie Plutony Różańcowe działają na tej podobnej zasadzie, jak ta na której działają „Róże różańcowe”. Co miesiąc następuje tak zwana wymiana tajemnic.

W dziesiątce modlimy się za przydzielonego na ten miesiąc, po podziale na dwójki, współbrata z Plutonu. Odmawianej tajemnicy różańca, towarzyszy również modlitwa do św. Michała Archanioła, wezwanie do patrona danego plutonu oraz wezwanie, by Pan Bóg budził męskie serca do życia w pełni wraz z Nim: „Prowadź nas, Panie, drogą prawdy, honoru, pokory i męstwa”. Obecnie w różnych miastach w Polsce powstaje wiele plutonów. Dwa plutony zarządzające akcją mają siedzibę w Toruniu. Nasz pluton jest czterdziestym piątym na terenie Bydgoszczy.

Patronem naszego plutonu wybraliśmy sługę Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ten, który pozwolił na założenie bydgoskiego Wyższego Misyjnego Seminarium Zgromadzenia Ducha Świętego w 1976 roku, był wielkim propagatorem modlitwy różańcowej. Wiele swoich wypowiedzi kierował w stronę Maryi, bo jak to mówił, wszystko postawił na Maryję. Kardynał Wyszyński od młodości był silnie związany z Tą, do której zwracamy się w tej pięknej modlitwie – Królową Polski oraz Jej Jasnogórskim Sanktuarium. Jej zawierzył Kościół w Polsce podczas swojej posługi. To Jej zawierzył w pełni. Częstochowa była amboną jego prymasowskiej posługi, a Maryja prowadziła go w trudach. Wszystko robił dla Kościoła i Ojczyzny.

Maryja nam pomaga i musimy pamiętać, że zawsze oręduje w naszych prośbach, i pięknie jest Jej się zawierzyć! Maryjo Królowo Polski, módl się za nami!

 kl. Michał Gołata