Seminarium Duchacze

      Dnia 1 marca od kilku lat obchodzimy w Polsce Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych. Byli to żołnierze antykomunistycznego podziemia, którzy, po rzekomym zakończeniu II wojny światowej, postanowili walczyć do końca o uwolnienie Polski spod komunistycznego zniewolenia. Walczyli o niepodległość naszej ojczyzny, często płacąc za to najwyższą cenę – oddając życie. Najbardziej znani to między innymi: rotmistrz Witold Pilecki, generał August Emil Fieldorf „Nil”, sanitariuszka Danuta Siedzikówna „Inka”, major Józef Kuraś „Ogień”, czy podpułkownik Łukasz Ciepliński „Pług”. Ostatni z Żołnierzy Niezłomnych – sierżant Józef Franczak zginął w obławie pod koniec 1963 roku. Pokazuje to jak bardzo komunistyczna władza była zdeterminowana w walce z ludźmi, dla których najważniejsze motto życiowe to hasło: „Bóg, Honor i Ojczyzna”.

 

 

 

 

Warto się zapoznać z życiorysami licznych Żołnierzy Niezłomnych, by zobaczyć jak wielu chciało wolnej Polski dając przykład wielkiego patriotyzmu. Aby krótko opisać te postacie można przywołać chociażby zdanie, którym kierował się Witold Pilecki i które wyrył na ścianie więzienia mokotowskiego, niedługo przed tym, jak został zamordowany. Brzmiało: Starałem się żyć tak, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać. „Partyzant Podhala” – Józef Kuraś napisał kiedyś: Walczyliśmy o Orła, teraz o koronę dla Niego. Hasłem naszym: Bóg, Ojczyzna i Honor. Pięknie ich postawę opisuje jeden z ostatnich grypsów w celi śmierci podpułkownika Łukasza Cieplińskiego „Pługa”. Napisał do swojego wówczas małego synka: Odbiorą mi tylko życie. A to nie jest najważniejsze. Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą, jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość. Wierzę dziś bardziej niż kiedykolwiek, że idea Chrystusowa zwycięży i Polska niepodległość odzyska, a pohańbiona godność ludzka zostanie przywrócona. To moja wiara i moje wielkie szczęście. Gdybyś odnalazł moją mogiłę, to na niej możesz te słowa napisać. Żegnaj mój ukochany. Całuję i do serca tulę. Błogosławię i Królowej Polski oddaję. Ojciec.

Do Żołnierzy Niezłomnych, którzy oddali swoje życie, do końca pozostając wiernymi Ojczyźnie zaliczyć możemy także księży, którzy byli kapelanami w oddziałach partyzanckich, dbając o sprawy duchowe żołnierzy. Wielu z nich złapały służby podległe Związkowi Radzieckiemu, skazując ich na karę śmierci. Do najbardziej znanych należą jezuita o. Władysław Gurgacz oraz ksiądz Stanisław Domański.

Ciężkie przesłuchania, śledztwa z torturami, zakończone mordowaniem, a następnie zakopaniem tych ciał, tak by nikt nie dowiedział się, gdzie ci Polscy Bohaterowie leżą, pokazuje jak w tamtych czasach próbowano zniszczyć ludzi wiernych Bogu i Ojczyźnie. Pamiętajmy o tych, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny i dali żywy przykład, że dewiza: „Bóg, Honor i Ojczyzna” nie były tylko pustymi słowami.

kl. Michał Gołata