Seminarium Duchacze

              W piątek 13 marca obchodziliśmy drugą rocznicą wyboru 266 następcy św. Piotra. Wieczorem dwa lata temu po raz kolejny usłyszeliśmy słowa: „Habemus Papam!”.

               Franciszek jest pierwszym papieżem z kontynentu amerykańskiego, a także pierwszym spoza Europy od czasu papieża Grzegorza III, którego pontyfikat miał miejsce  ponad 1300 lat temu. Jest również pierwszym jezuitą wybranym na papieża i pierwszym zakonnikiem na tronie piotrowym od prawie 200 lat. Przez ten czas zdążyliśmy go poznać przede wszystkim jako człowieka skromnego i otwartego na wszystkich ludzi, zwłaszcza najbiedniejszych. Papieskie homilie są krótkie ale przepełnione głęboką treścią. Ojciec Święty w sposób jasny przypomina nam o podstawowych zobowiązaniach wynikających z Ewangelii oraz o wielkiej miłości Boga.  “Nie zapominajcie – uczy Papież – że Bóg nigdy nie ma dosyć przebaczania. To my mamy dosyć proszenia go o przebaczenie.” W innym miejscu: “Drodzy przyjaciele, otwórzmy na oścież drzwi naszego życia na nowość Boga, który daje nam Ducha Świętego, aby nas przemienić, uczynić nas silnymi w naszych cierpieniach, wzmocnić nasz związek z Panem, nasze nieugięcie w Nim: to będzie prawdziwa radość.” Usłyszeliśmy też z jego ust: “Jeśli dotąd byłeś od Niego daleko, zrób mały krok – On cię przyjmie z otwartymi ramionami”. Pamiętajmy o radości chrześcijańskiej oraz wartości i znaczeniu Krzyża. Nie zapominajmy o modlitwie za Papieża, o którą nieustannie nas prosi.

 

kl. Michał Gołata