Seminarium Duchacze

           W dniach od 4 do 15 marca 2015 roku w Domu Generalnym Zgromadzenia Ducha Świętego w Rzymie miała miejsca Rada Prowincjałów z 17. krajów świata. Obradom przewodniczył o. John Fogarty CSSp, Przełożony Generalny wraz ze swoją Radą. W spotkaniu uczestniczył także o. Dariusz W. Andrzejewski CSSp, Przełożony Wyższy Polskiej Prowincji Zgromadzenia Ducha Świętego.