Seminarium Duchacze

        W dniach 4-8 listopada br. w Seminarium Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy odbywało się doroczne spotkanie formatorów z Europy. Każdego roku w innym kraju, gdzie odbywa się formacja, ma miejsce podobne spotkanie.

              Do Polski w tym roku przyjechało kilku Duchaczy z różnych krajów: czterech z Francji, w tym jeden współbrat, który jest kameruńczykiem, dwóch z Portugalii, kenijczyk z Hiszpanii oraz o. Ryszard z Belgii, który jest sekretarzem dla europejskich prowincji. Spotkanie było poświęcone różnym zagadnieniom, które dotyczą formacji ludzkiej, duchowej, intelektualnej i pastoralnej kandydatów na misjonarzy. Zebrani, najwięcej uwagi poświęcili gorliwości apostolskiej, która jest w centrum duchackiego życia. Wśród zaproszonych prelegentów był ks. dr Stanisław Jankowski SDB, który wygłosił prelekcję pt. Rola gorliwości w procesie formacji podstawowej.

       Formatorzy zagraniczni poznali także w niewielkim wymiarze Kościół polski oraz kulturę i zwyczaje naszego kraju. Zwiedzili oni centrum Bydgoszczy, modlili się w „Dolinie Śmierci” w Fordonie, podziwiali obok stojący Dom Jana Pawła II, słuchając ze szczególną uwagą ks. Krzysztofa Buchholza opowiadającego o działalności Fundacji „Wiatrak”.  W Europie zgłasza się bardzo mało osób, pragnących poświęcić się pracy misyjnej. Formatorzy zapraszają wszystkich do wspólnej modlitwy o nowych pracowników gotowych pójść z Dobrą Nowiną nawet na krańce świata.