Nowicjat

        Nowicjat jest zasadniczą częścią początkowej formacji kandydatów do Zgromadzenia Ducha Świętego i trwa jeden rok. Jest okresem poświęconym przede wszystkim na duchową formację zakonną. Zmierza on też ku temu, aby nowicjusze dokładniej rozpoznali Boże powołanie właściwe Zgromadzeniu, żeby uformowali umysł i serce jego duchem, a także by przełożeni mogli potwierdzić ich zamiar i zdatność. Zgromadzenie poznaje coraz bardziej kandydata, jego usposobienie i uzdolnienie do życia zakonnego, a kandydat poznaje życie zakonne, jego obowiązki i prawa.
       Nowicjat kandydatów do kapłaństwa i na braci zakonnych odbywa się razem po pierwszym cyklu programu formacyjnego. Rozpoczyna się on 7 września. Pierwsze śluby zakonne czystości, ubóstwa i posłuszeństwa nowicjusze składają 8 września we wspomnienie Narodzenia NMP, na okres trzech lat.