Postulat - filozofia

         Dla kandydatów na kapłanów jest to pierwszy okres życia we wspólnocie zakonnej, poprzedzający nowicjat i staż misyjny. Zazwyczaj postulat trwa dwa lata.
           W Zgromadzeniu Ducha Świętego dla kandydatów na kapłanów, postulat to czas studiów seminaryjnych z zakresu filozofii, a także seminarzyści poznają Zgromadzenie i życie zakonne. Po postulacie rozpoczyna się nowicjat lub staż misyjny.