Staż misyjny

         Zgodnie z postanowieniami Kapituły Generalnej z 2012 roku jest obowiązkowy w czasie formacji początkowej (tj. podjęcie posłannictwa apostolskiego w odmiennym od znanego kontekście kulturowym). Odbywa się on przed nowicjatem, po pierwszym etapie formacji, tj. postulacie, który trwa zazwyczaj dwa lata, albo po nowicjacie.

        Podczas stażu misyjnego PME (Pre-Missionary Experience) studenci opuszczają granice państwa, w którym właśnie odbywają formację, po to, by gdzieś w wybranym wspólnie z przełożonymi miejscu, w innym środowisku kulturowym, zdobywać istotne doświadczenia. Staż trwa minimum jeden rok. W czasie trwania stażu przełożeni dbają m.in. o to, aby student zdobywał praktyczne zapoznanie się z inną kulturą, z życiem i apostolstwem duchackim w terenie, poznawał miejscowy język. Staż przede wszystkim winien pomóc w utwierdzeniu w duchackim misyjnym powołaniu.