Postulat

          Zarówno dla braci zakonnych, jak i dla kandydatów na kapłanów jest to pierwszy okres życia we wspólnocie zakonnej. Zazwyczaj postulat trwa dwa lata, choć czas jego trwania może się zmieniać w zależności od sytuacji, w jakiej znajduje się kandydat. Postulat służy przede wszystkim do poznawania Zgromadzenia i życia zakonnego. W związku z tym, że postulant nie składa żadnych przyrzeczeń, łatwiej przerwać formację i opuścić wspólnotę bez żadnych konsekwencji. Po postulacie rozpoczyna się nowicjat lub staż misyjny. Kandydaci, którzy decydują się być w Zgromadzeniu braćmi zakonnymi w postulacie odbywają formację w dziedzinie duchowej, intelektualnej i wspólnotowej. Przebiega ona różnie i dostosowywana jest do okoliczności i doświadczeń postulanta.